lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Jono 1, 13-14:
Dar daug ką turėčiau tau parašyti, bet nenoriu rašyti rašalu ir plunksna.
Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti iš lūpų į lūpas. Ramybė tau!

 

 

Naujausi:

 

Krikščioniška abėcėlė

 

Ko gi blaškotės, krikščionys?

 

 

Straipsnių, rašytų 2011 - 2016 metais, sąrašas:

 

Krikščionis ar katalikas? (Įžanginė tema)

Kunigystė 1d., 2d., 3d., 4d., 5d., 6d.

 

Apie šventuosius

Ne vien moterims ne vien apie moteris 1d., 2d., 3d.

Maldos už mirusius

 

Kur yra Jėzus? 1d., 2d.

Apie atlaidus

Eunuchas dėl dangaus karalystės 1d., 2d., 3d.

Apie skaistyklą

 

Krikščionis be krikšto? 1d.,  2d., 3d.

Relikvijų garbinimas

 

Išeikite iš jos mano žmonės 1d.,  2d., 3d.

Apie Marijos garbinimą 1d., 2d., 3d., 4d.

 

Pilna geroji naujiena 1d., 2d.

Liaudiškasis pamaldumas

 

Truputėlį krikščionis? 1d., 2d.

Kalėdos ir kiti keisti dalykai

Apie darbus ir vaisius ir apie meilę 1d., 2d., 3d.

Kryžiaus garbinimas

 

Tai – Dievo Žodis, 1d. 2d., 3d.

Apie šventumą 1d., 2 d.

 

Apie pranašavimą
 
 
Krikščioniška abėcėlė
Krikščioniška abėcėlė

1 Petro 2, 1-3:

Taigi, atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui, jeigu tikrai paragavote, koks Viešpats yra maloningas.

plačiau
 
Ko gi blaškotės, krikščionys?
Ko gi blaškotės, krikščionys?

Kolosiečiams 3, 1-4:

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus-mūsų gyvenimas, tada su Juo ir jūs pasirodysite šlovėje.

plačiau
 
Apie pranašavimą
Apie pranašavimą

2 Karalių 9, 11-13

Jehuvui įėjus pas savo valdovo tarnus, jie klausė: „Kas atsitiko? Ko tas beprotis buvo atėjęs pas tave?” Jis jiems atsakė: „Jūs žinote tą žmogų ir jo kalbą”. Jie sakė: „Netiesa, pasakyk mums dabar”. Tuomet jis pasakė, ką pranašas kalbėjo, sakydamas: „Taip sako Viešpats: ‘Aš tave patepiau Izraelio karaliumi’ ”. Tada kiekvienas iš jų skubiai ėmė savo apsiaustą, patiesė jį po jo kojomis ant plikų laiptų ir trimitavo, skelbdami: „Jehuvas yra karalius!”

 

plačiau
 
Apie šventumą 1 d.
Apie šventumą 1 d.

Žydams 12, 1-2:

Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų.

plačiau
 
Apie šventumą 2 d.
Apie šventumą 2 d.

Žydams 12, 28-29:

Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.

plačiau
 
Tai - Dievo Žodis 3 d.
Tai - Dievo Žodis 3 d.

1Petro 2, 1-3:

Taigi, atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui, jeigu tikrai paragavote, koks Viešpats yra maloningas.

plačiau
 
Tai - Dievo Žodis 2 d.
Tai - Dievo Žodis 2 d.

Jono 8, 31-32:

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: „Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus

plačiau
 
Tai - Dievo Žodis 1 d.
Tai - Dievo Žodis 1 d.

Izaijo 66, 1-2:

Mano ranka visa tai sukūrė, ir taip visa atsirado,-sako Viešpats.-Aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra vargšas bei turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį.

plačiau
 
Apie darbus ir vaisus, ir apie meilę 3 d.
Apie darbus ir vaisus, ir apie meilę 3 d.

Filipiečiams 2, 13-15

 nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>