lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mato 7, 13-14:

„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa”.

 

Šio skyrelio temose aptariama, ką tai reiškia eiti Jėzaus Kristaus nusakytu siauru keliu; kuo tiki, kuo viliasi ir kaip siekia gyventi krikščionys.

Visa, kas išdėstyta, remiasi  ne atskirų žmonių ar organziacijų sugalvotais mokymais, bet Jėzaus Kristaus ir apaštalų mokymu.

Tai nėra teologija ar Biblijos studijos, tai tiesiog pamatiniai krikščionybės dalykai, naudingi tiems, kurie trokšta tiesos, kad ji juos išlaisvintų ir augintų link Viešpaties. Apaštalas Petras mokė:
1Petro, 2sk.:
1 Taigi, atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas,
2 lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui,
3 jeigu tikrai paragavote, koks Viešpats yra maloningas.