lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kas yra krikščionis?

 

Pirmą kartą žodis „krikščionis“ Bibilijoje paminimas Apaštalų darbų 11 sk.:
26
... Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis”.
Kas yra tie krikščionys?
Krikščionys yra tikintys Jėzumi Kristumi žmonės, kurie eina Jo nusakytu keliu, vykdo visa, ką Jis yra pasakęs ir daro tai iš meilės, nes turi su Juo asmeninį bendravimą:
Mato 7 sk.:
21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.
22 Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’
23 Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’

Krikščionys laikosi Jėzaus Kristaus ir apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje. Save vadinančių krikščionimis, „krikščioniškų“ organizacijų ir net politinių partijų yra daug, bet Dievas žiūri į žmogaus širdį ir mato, ar jo tikėjimas tikras, ar veidmainiškas.