lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apie darbus ir vaisius, ir apie meilę 2 d.
Apie darbus ir vaisius, ir apie meilę 2 d.

Titui 2, 7-8:

Pats visais atžvilgiais rodyk gerų darbų pavyzdį: mokymo grynumą, garbingumą, nepažeidžiamumą, sveiką ir nepriekaištingą kalbą, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie tave pasakyti nieko blogo.

plačiau
 
Apie darbus ir vaisius, ir apie meilę 1 d.
Apie darbus ir vaisius, ir apie meilę 1 d.

Jono 15, 16-17:

Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų,-kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, Jis jums duotų. Aš jums tai įsakau: mylėkite vienas kitą!”

plačiau
 
Truputėlį krikščionis? 2 d.
Truputėlį krikščionis? 2 d.

Mato 18, 2-3:
Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kiekvienas, kas nusižemins kaip šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje”.

plačiau
 
Truputėlį krikščionis? 1 d.
Truputėlį krikščionis? 1 d.

Lk 9, 61-62:
Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui Tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su savo namiškiais”. Jėzus tam atsakė: „Nė vienas, kuris uždeda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei”.

 

plačiau
 
Pilna Geroji Naujiena 2 d.
Pilna Geroji Naujiena 2 d.

Rom 3, 22-23:
Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje.

plačiau
 
Pilna Geroji Naujiena 1 d.
Pilna Geroji Naujiena 1 d.

Jn 3, 16:
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

plačiau
 
Išeikite iš jos mano žmonės 3 d.
Išeikite iš jos mano žmonės 3 d.

2 Kor 6, 16:

Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs: „Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų; būsiu jų Dievas, ir jie bus manoji tauta”. 

plačiau
 
Išeikite iš jos mano žmonės 2 d.
Išeikite iš jos mano žmonės 2 d.

Gal 6, 7-8:

Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

plačiau
 
Išeikite iš jos mano žmonės 1 d.
Išeikite iš jos mano žmonės 1 d.

Apr 18, 4-5:
Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: „Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų! Nes jos nuodėmės pasiekė dangų, ir Dievas prisiminė jos piktadarystes.

plačiau
 
Krikščionis be krikšto? 3 d.
Krikščionis be krikšto? 3 d.

Apd 2, 38:
Petras jiems tarė: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   sekantis  >>