lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apie pasaulio pabaigą

 

Apie pasaulio pabaigą

 

Žmonės perka lašinius, druską ir degtukus. Kiti kasa bunkerius ir lauks gruodžio 21 dienos po žeme. Nes 2012 gruodžio 21 dieną bus pasaulio pabaiga. Žiūriu į savo pažįstamus pasauliečius ir matau: jie ir tiki, ir netiki. Jiems truputėlį baisu. Kitiems baisu net taip, kad negali naktį užmigti. Man nejuokinga, man gaila. Jeigu manęs klausia, ką aš apie tai galvoju, aš tvirtai atsakau, kad, žinoma, pasaulio pabaiga bus, tik ne gruodžio 21 d. Ir kad aš laukiu tos dienos be baimės.
Iš Švento Rašto mes žinome, kad pasaulio pabaiga tikrai bus. Taip pasakyta Dievo Žodyje, ir ne vienoje vietoje. Mes žinome, kad laikų pabaigoje vėl ateis Jėzus Kristus. Jis ateis greitai kaip žaibas, tada, kai niekas nesitikės ir pasaulio, tokio, kokį mes jį dabar matome ir suvokiame, nebeliks. Taip pranašavo pranašai:
Izaijo 13 sk.:

9 Artėja Viešpaties diena, žiauri ir pilna rūstybės bei keršto, kad paverstų žemę tyrlaukiais ir sunaikintų jos nusidėjėlius.
10 Dangaus žvaigždės ir žvaigždynai nebešvies, saulė, tik patekėjus, aptems ir mėnulis nebešvies.

Apie tai kalbėjo apaštalai:
2Petro 3 sk.:
10 O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.
Kalba apie pabaigą ir teismo dieną ir apaštalas Jonas Apreiškimo knygoje, kuri nėra lengvai skaitoma ir suprantama, tačiau šie žodžiai gana aiškūs:
Apreiškimas Jonui 20 sk.:
11 Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos.
12 Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos. Ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus.
13 Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus.
14 Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis.
15 Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą.

Jūs galbūt girdėjote daug visokių pasaulio pabaigos versijų: bus branduolinis karas, nukris milžiniškas asteroidas, atskirs ateiviai kosminiais laivais ir t.t.. Žmogaus fantazija, pakurstyta pasaulio kunigaikščio, piešia įvairius pabaigos variantus, bet Jėzaus tenai dažniausiai nemini. Dievo Žodyje gi aiškiai pasakyta, kad dabartinis pasaulis baigsis Jėzaus Kristaus antruoju atėjimu. Apie tai kalbama ir Mato (24 sk.), ir Morkaus (13 sk.), ir Luko (21 sk.) Evangelijose. Štai ką pats Jėzus apie tai yra sakęs:
Mato 24 sk.:
27 Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas.
29 Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos.
30 Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove.
31 Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.
34 Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks.
35 Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Taigi, iš Švento Rašto mes žinome, kad pasaulio pabaiga tikrai bus, bet kada? Tiek sykių ji jau buvo pranašauta. Pasaulio istorijoje pabaigos buvo laukiama kelis šimtus kartų. Aš prisimenu panašias žmonių baimes ir pabaigos laukimą 2000 metais. Dabar tas majų kalendorius... Gal dabartinė data yra tiksli? Ne, nes Jėzus Kristus aiškiai sako, kad niekas negali žinoti tikslios pasaulio pabaigos datos, tik pats Dievas.
Mato 24 sk.:
36 Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas”.
44 Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote”.

Jėzus perspėja, kad ateis tada, kai niekas to nesitikės. Jeigu mes tikime Jėzumi, o ne baisių istorijų prisigalvojančiais žmonėmis, galime drąsiai visiems sakyti, kad gruodžio 21 d., ar 22 d., ar bet kuri kita išpranašauta data neteisinga.
Kodėl tiek sykių pranašauta pabaiga vis dar neateina? Nes Dievas su mumis labai kantrus:
2Petro 3 sk.:
3 Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais
4 ir kalbantys: „Kur Jo atėjimo pažadas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios”.
5 Mat jiems, to norintiems, yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu.
6 Todėl ir ano meto pasaulis žuvo, vandeniu užtvindytas.
7 O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai ir bedievių žmonių žuvimui.
8 Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų-kaip viena diena.
9 Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.

Kadangi nežinome nei dienos, nei valandos, Biblija, Dievo Žodis, įspėja, kad nuolat budėtume ir siektume šventumo.
2Petro 3 sk.:
11 Jeigu visa taip suirs, tai kaip reikėtų pasižymėti šventu elgesiu ir dievotumu jums,
12 laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio!
13Tačiau mes pagal Jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.
14 Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės, kad Jis rastų jus taikoje, nesuteptus ir nepeiktinus.

Mes, kurie tikime, kad Dievo Žodis yra tikroji tiesa, guodžiamės paliktu mums Jėzaus Kristaus pažadu. Nes šio pasaulio pabaiga mums reiškia susitikimą su savo mylimu Viešpačiu:
1 Tesalonikiečiams, 4 sk.:
16 Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,
17 paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.
18 Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.

Na, o tiems, kurie širdyje nusprendę netikėti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, per kurio auką atleistos jų nuodėmės, remdamasi Dievo Žodžiu nieko paguodžiančio negaliu pasakyti. Netikėtai užgrius baisūs dalykai ir niekaip to neišvengsi. Nei maisto atsargos, nei požeminiai bunkeriai ir net stebuklinga stiklinė piramidė neišgelbės žmogaus sielos. Yra tik vienas Gelbėtojas ir Jis vis dar laukia. Kol kas.
Mielieji, nepirkite nei tų lašinių, nei žvakių. Bibliją geriau nusipirkite...

 

2012-12-12