lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apie Marijos garbinimą III d.
Apie Marijos garbinimą III d.

Lk 1, 46-49:

O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Galingasis, ir šventas yra Jo vardas!

plačiau
 
Apie Marijos garbinimą II d.
Apie Marijos garbinimą II d.

Lk 11, 27-28:
Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios Jam garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios Tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!”
Jis atsiliepė: „Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi”.

plačiau
 
Apie Marijos garbinimą I d.
Apie Marijos garbinimą I d.

Iš 20, 3:

Neturėk kitų dievų šalia manęs.

plačiau
 
Relikvijų garbinimas
Relikvijų garbinimas

1Kor 15, 50:

Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.

plačiau
 
Apie skaistyklą
Apie skaistyklą

Rom 6, 23:

Atpildas už nuodėmę-mirtis, o Dievo dovana-amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

plačiau
 
Apie atlaidus
Apie atlaidus

Kol 2, 23:

Tiesa, tai atrodo išmintingai dėl susikurto pamaldumo, tariamo nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau neturi jokios vertės ir pasotina kūniškumą.

plačiau
 
Maldos už mirusius
Maldos už mirusius

1Tes 4, 13-14:
Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties.
Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo.

plačiau
 
Apie šventuosius
Apie šventuosius

1Pt 1, 15-16:

bet, kaip šventas yra Tas, kuris jus pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visu savo elgesiu, nes parašyta: „Būkite šventi, nes Aš esu šventas”.

plačiau
 
Krikščionis ar katalikas?
Krikščionis ar katalikas?

Jn 4, 23-24:
Bet ateina valanda,-jau dabar ji yra,-kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

plačiau
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5