lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunigystė 4 d.
Kunigystė 4 d.

Gal 1, 10:
Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas.

 

plačiau
 
Kunigystė 3 d.
Kunigystė 3 d.

1Pt 2, 8-9:
Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti. O jūs esate „išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

 

plačiau
 
Kunigyste 2 d.
Kunigyste 2 d.

Hebr 7, 22-25:
Taigi Jėzus yra tapęs geresnės Sandoros garantu. Anų kunigų buvo daug, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šis išlieka per amžius, Jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl Jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per Jį eina prie Dievo, nes Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. 

plačiau
 
Kunigystė 1 d.
Kunigystė 1 d.

1 Kor 2, 14:
Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo Dvasios, nes jam tai kvailystė; ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama.

 

plačiau
 
Kryžiaus garbinimas
Kryžiaus garbinimas

Įst 4, 23-24:

Neužmirškite Viešpaties, savo Dievo, sandoros, kurią Jis su jumis padarė ir nedarykite sau jokio drožinio ar atvaizdo, nes Viešpats tai uždraudė. Viešpats, tavo Dievas, yra naikinanti ugnis, pavydus Dievas.

plačiau
 
Kalėdos ir kiti keisti dalykai
Kalėdos ir kiti keisti dalykai

Rom 10, 2-4:

Aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, tačiau be pažinimo. Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui. Nes įstatymo pabaiga-Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki.

plačiau
 
Liaudiškasis pamaldumas
Liaudiškasis pamaldumas

Jer 16, 12:

Jūs elgiatės dar blogiau negu jūsų tėvai, jūs sekate savo piktos širdies užgaidas, o manęs neklausote.
 

plačiau
 
Apie Marijos garbinimą IV d.
Apie Marijos garbinimą IV d.

2 Tes 2, 9-10:

Ano nedorėlio atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui.

plačiau
 
Apie Marijos garbinimą III d.
Apie Marijos garbinimą III d.

Lk 1, 46-49:

O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Galingasis, ir šventas yra Jo vardas!

plačiau
 
Apie Marijos garbinimą II d.
Apie Marijos garbinimą II d.

Lk 11, 27-28:
Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios Jam garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios Tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!”
Jis atsiliepė: „Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi”.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   sekantis  >>